Szkolny wolontariat powstał z inicjatywy uczniów już w 2007 r., jednak zarejestrowany został jako Szkolne Koło Caritas dopiero po roku działalności, 15 grudnia 2008 r. Pierwsi członkowie otrzymali legitymacje 15 października 2009 r.
Początkowo działalność koła obejmowała jedynie korepetycje dla uczniów gimnazjum im. S. Staszica i wizyty w Zakładzie Specjalnym dla Chronicznie Chorych przy ul. Nowowiejskiej, prowadzonym przez siostry Felicjanki, jednak z upływem czasu rozszerzyła się o pomoc w nauce także dla młodszych kolegów z liceum oraz prowadzenie zajęć w Ośrodku Szkolno­-Wychowawczym dla Dzieci Słabowidzących przy ul. Koźmińskiej. Koło organizuje również okazjonalnie specjalne akcje charytatywne na terenie szkoły i parafii Najświętszego Zbawiciela oraz włącza się w działalność innych organizacji charytatywnych.
Wolontariatem opiekuje się na siostra Katarzyna Purska. 
W naszym postępowaniu kierujemy się słowami naszego Pana Jezusa Chrystusa: „Wszystko, co uczynilliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 40); „Idź, i ty czyń podobnie!” (Łk 10, 37). Dzięki wsparciu życzliwych osób udało nam się odnieść wiele sukcesów i wierzymy, że będziemy mogli dalej pomagać potrzebującym, realizując jak najlepiej ideę bezinteresownej miłości bliźniego.